Kakun do butli to mikcja do butelki lub innego podręcznego pojemnika.

Definicja – co to znaczy kakun do butli

Kakunem do butli nazywa się potocznie mikcję do butelki plastikowej lub słoika. Ma to miejsce w sytuacji, gdy brak w pobliżu miejsca, gdzie można by się załatwić, a potrzeba wypróżnienia staje się bardzo nagląca.


Przykłady użycia określenia kakun do butli

  • – Zatrzymasz się gdzieś? Strasznie chce mi się lać.
    – Gdzie ja ci się na autostradzie zatrzymam? Wal kakuna do butli.
  • – Sikać mi się chce!
    – Toaleta jest popsuta, więc pozostał ci kakun do butli.