Toronto oznacza miasto Toruń.

Definicja – co to znaczy Toronto

Toronto jest popularnym humorystycznym określeniem Torunia, używanym głównie regionalnie w województwie kujawsko-pomorskim.


Przykłady użycia słowa Toronto

  • – Idziesz na studia do Bydgoszczy?
    – Gdzie tam, będę się lansował w Toronto!
  • – Słyszałeś, że w Toronto będzie koncert Ostrego?