Jataman oznacza samotną osobę, zwykle z problemami sercowymi.

Definicja – co to znaczy jataman

Jataman to osoba, która ma problemy sercowe. Jednocześnie jest to osoba samotna, czyli bez bliższych przyjaciół, spędzająca czas tylko ze sobą, ponieważ nie ma innych relacji, w tym miłosnych.


Przykłady użycia określenia jataman

  • – Dlaczego Karol nie chce wyjść z nami na szluga?
    – Wiesz, że to Jataman.
  • – Zachowujesz się jak Jataman.
    – Bo mam niewielu znajomych?
    – Chodziło mi o to, że raczej przeżywasz tą laskę.