Kraj to zwrot wyrażający pogardę do jakiegoś miejsca.

Definicja – co to znaczy kraj

W mowie potocznej, słowo kraj często ma wydźwięk negatywny i wyraża pogardę do jakiegoś miejsca, np. dzielnicy, wsi lub osiedla, jak również jego mieszkańców.


Przykłady użycia określenia kraj

  • – Idziemy wieczorem do remizy?
    – Chyba tak, w naszym obesranym kraju nic więcej nie zrobisz.
  • – A ty skąd pochodzisz?
    – Z Radomia.
    – A znam, znam, taki mały, smutny, kraj na Mazowszu, ta?
    – Twój wcale nie lepszy.