Jara się to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Pali się

2. O osobie: ekscytuje się czymś

Definicja – co to znaczy jara się

1. Osoby posługujące się slangiem młodzieżowym lub ulicznym widząc, że coś się pali, używają zazwyczaj słów jara się.
2. Mówiąc kimś, że czymś jara się, mamy na myśli to, że czymś się ekscytuje, lub interesuje.


Przykłady użycia określenia jara się

  • Idź do pieca zobaczyć czy jara się, bo grzejniki zimne.
  • Nie wiedziałam, że ona tak jara się samochodami, ja nawet marek nie rozróżniam.