Określenie tag może posiadać trzy różne, niezwiązane ze sobą znaczenia:

1. Tag to rodzaj podpisu pod graffiti lub zostawiany w losowych miejscach (na murach, ścianach) gdzie nie ma żadnego graffiti.

2. W internecie tag to znacznik służący do kategoryzowania treści.

3. Wyrażenie to może być skrótem od zwrotu Tylko Arka Gdynia.