Skrót od Fear, Uncertainty, Doubt, co oznacza: strach, niepewność, wątpliwość.

Definicja – co to znaczy FUD

Akronim FUD rozwijany jest jako Fear, Uncertainty, Doubt tłumaczy się na język polski jako strach, niepewność, wątpliwość. Oznacza niepewną, niebezpieczną, wywołującą strach sytuację. Jest to rodzaj strategii polegającej na podawaniu niejasnych lub wręcz nieprawdziwych informacji, które mają na celu działanie na niekorzyść kogoś lub czegoś.


Przykłady użycia słowa FUD

  • Zastosujemy technikę FUD, czas zasiać trochę fałszywych plotek o naszej konkurencji.
  • – Słyszałeś o tym, że ta firma wycofuje się z rynku przez bankructwo?
    – Stary, przecież to bzdury, typowy FUD konkurencji.