Określenie paczka posiada kilka znaczeń slangowych i potocznych:

1. Paczka jest to potoczna określenie sumy 100.

2. Paczka to popularna nazwa grupy przyjaciół.

3. Paczka oznacza w slangu młodzieżowym działkę marihuany.

Definicja – co to znaczy paczka

1. Określenie paczka odnosi się do liczby 100. Używane jest w wielu różnych kontekstach np. tzw. setka na liczniku podczas jazdy samochodem, wiek seniora, czy kwota pieniędzy. W pierwotnym znaczeniu słowo paczka stosowane było na gruncie mowy ojczystej w rozumieniu – duża ilość przedmiotów (głównie papieru) ułożonego w jednym miejscu.
2. Paczka jest powszechnie stosowanym określeniem grupy osób, połączonej silnymi więzami przyjaźni. Nie jest to więc przypadkowa zbiorowość znajomych, lecz bliższa relacja, oparta na wzajemnym zaufaniu.
3. Słowo paczka odnosi się również do działki marihuany. Najczęściej słowo to w tym kontekście używane jest do nazwania porcji narkotyku zawiniętego w folię z opakowania po papierosach.


Przykłady użycia określenia paczka

  • – Które urodziny ma jutro twoja babcia?
    Paczka!
  • – Jak wam się udało tak szybko ogarnąć park z tego syfu?
    – Skrzyknęliśmy się paczką i posprzątaliśmy. Żadna filozofia.
  • – Wiesz, kto sprzedaje zioło?
    – Ja. Mam przy sobie paczkę. Reflektujesz?