Fajna dziewczyna, laska

Definicja – co to znaczy fruzia

Fruzia to słowo stosowane do opisu fajnej dziewczyny. Inaczej laska, foka lub foczka. Zwrot ten z zasady nie jest obraźliwy, ale w odniesieniu bezpośrednim może być uznany przez kobietę jako lekceważący.


Przykłady użycia słowa fruzia

  • Widziałem w tym klubie fajne fruzie, ale nie udało mi się z nimi potańczyć ani pogadać.
  • Dobra ta twoja Kinga, niezła z niej fruzia, gdzie się poznaliście?