Błoniara to żeński odpowiednik stulejarza.

Definicja – co to znaczy błoniara

Stulejarz to chłopak, który nie radzi sobie z dziewczynami i nie uprawia seksu. Błoniara to określenie stosowane do żeńskich odpowiedników. Jest to po prostu dziewczyna-przegryw.


Przykłady użycia określenia błoniara

  • – Ale bym chciała, żeby mnie Karol przeleciał. Kamil w sumie też może być.
    – Dżizas, jaka z ciebie błoniara.
  • – Wiesz, że Maciej ma dziewczynę?
    – Żartujesz, ten stulejarz?!
    – No, trafił stulejarz na błoniarę!