Słowo fazowy posiada dwa znaczenia w języku slangowym:

1. Sytuacja, w której można dostać fazę.

2. Sytuacja po spożyciu.

Definicja – co to znaczy fazowy

1. Fazowy to sytuacja, która powoduje fazę, na przykład po usłyszeniu czy zobaczeniu czegoś śmiesznego. Faza to dobry humor, może wywoływać niekontrolowany śmiech.
2. Sytuacja po spożyciu, na przykład narkotyku czy alkoholu powodującego fazę.


Przykłady użycia słowa fazowy

  • Fazowy filmik, musisz go zobaczyć, tu jest link do niego.
  • Wczorajszy fazowy nastrój Marka udzielił się wszystkim, którzy z nim jarali zioło.