Dealuje to nazwa czynności polegającej na sprzedaży narkotyków.

Definicja – co to znaczy dealuje

Czasownik dealuje pochodzi od angielskiego słowa deal, czyli oferta, transakcja, interes. Jest to określenie czynności polegającej na sprzedaży i rozprowadzaniu narkotyków. Bywa używane także w zapisie spolszczonym – fonetycznym diluje.


Przykłady użycia słowa dealuje

  • – Jak on się dorobił takiej fury w tak młodym wieku?
    Dealuje po dyskotekach, ale o tym nikomu ani słowa.
  • Człowieku jaki znowu towar, przecież ja już od dwóch lat nie dealuję!