O co kaman to alternatywna, młodzieżowa wersja pytania: o co chodzi?

Definicja – co to znaczy o co kaman

O co kaman jest hybrydą językową, łącząca polskie o co i anglojęzyczne (zapisane fonetycznie) słowo come on, oznaczające: daj spokój, chodź. Zwrot ma więc oznaczać: o co chodzi? Stosowany jest zarówno w komunikacji face to face, jak i przez Internet czy SMS.
Tożsame znaczeniowo są: o co cho, o co biega.


Przykłady użycia określenia o co kaman

  • – Czemu się ze mnie nabijasz?
    O co kaman? Przecież jest zabawnie…
  • – Dzwoni babka z biologii. Pyta o pracę zaliczeniową.
    – Pracę zaliczeniową? O co kaman?