COVIDiota to określenie na osoby lekceważące obostrzenia spowodowane pandemią.

Definicja – co to znaczy COVIDiota

W pierwotnym znaczeniu, COVIDiota było określeniem odnoszącym się do osób, które podważały istnienie pandemii oraz lekceważyły narzucane na społeczeństwo ograniczenia. Obecnie, znaczenie zależy od kontekstu. Równie dobrze, COVIDiota może być użyte właśnie przez osobę lekceważącą pandemię w odniesieniu do osób, które stosują się do zaleceń.


Przykłady użycia określenia COVIDiota

  • – Ja się nie zaszczepię jakimś gównem z chipem.
    – Ale z ciebie COVIDiota.
  • – Patrz, w maseczce po ulicy łazi!
    – Haha, no, kolejny COVIDiota.