Cham to osoba, która może być fizycznym zagrożeniem dla innej osoby

Definicja – co to znaczy cham

Cham to każda osoba, niezależnie od płci, która wykazuje aspołeczne nastawienie i stwarza podejrzenie o możliwości zagrożenia lub naruszenia nietykalności fizycznej drugiej osoby.


Przykłady użycia określenia cham

  • – Idziemy na wały?
    – Nie, za dużo chamów tam siedzi ostatnio.
  • – Podwieziesz mnie na chatę? Ostatnio pod moim kwadratem czai się kilka takich chamów.
    – Pewnie mordo.