Osoba wolna, o spóźnionym refleksie.

Definicja – co to znaczy flak na omaście

Potoczne określenie osoby, która jest wolna, powolna, ma spóźniony refleks, zawsze pozostaje z tyłu i trzeba na nią czekać.


Przykłady użycia słowa flak na omaście

  • Ruszasz się i jarzysz jak flak na omaście.
  • Marek to taki trochę flak na omaście, jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy nie musieli na niego czekać.