Chajzerowe przeprosiny określają sytuację, w której przepraszamy kogoś i staramy się wybielić ponownie urażając drugą osobę.

Definicja – co to znaczy chajzerowe przeprosiny

Zwrot ten określa najczęściej nieszczere przeprosiny, w których wyrażamy skruchę, jednak później staramy się obronić przed zarzutami, stawiając je osobie, którą dopiero co przeprosiliśmy. W efekcie osoba ta czuje się jeszcze bardziej urażona. Zwrot powstał od osoby Filipa Chajzera, który zasłynął z wielokrotnych prób przepraszania w taki właśnie pokrętny sposób.


Przykłady użycia zwrotu chajzerowe przeprosiny

  • – Tomek przeprosił Ankę za zdradę, ale później ją zwyzywał i stwierdził, że to jej wina.
    – A to dopiero chajzerowe przeprosiny
  • – Co to było, on ją przeprosił czy raczej obraził?
    – Wiesz, to były chyba takie typowe chajzerowe przeprosiny xD