Cajmer – określenie osoby odpornej na wiedzę, jak i człowieka pozbawionego sprytu.

Definicja – co to znaczy cajmer

Wyrażenie związane z gwarą poznańską, określa osobę mało rozgarnięta, niezbyt sprytną i na ogół odporną na wiedzę i rozwijanie się. Słowo ma nacechowanie negatywne, ale nie jest stwierdzeniem bardzo obraźliwym.


Przykłady użycia słowa cajmer

  • – Jak tam nauka angielskiego? Twoja odporność na wiedzę jest naprawdę wyjątkowa.
    – Wciąż nie mogę zapamiętać tych reguł, chyba jestem cajmerem.
  • – Nie mogę rozłożyć tego łóżka!
    – Nie możesz, ponieważ w jednym miejscu coś się zablokowało. Nie obrażaj się, ale według mnie jesteś cajmerem.