Brysztanga to inaczej łom, drąg.

Definicja – co to znaczy brysztanga

Brysztanga to według słownika łódzkich robotników: łom, drąg, który służy do wyciągania gwoździ.


Przykłady użycia określenia brysztanga

  • – Młody, leć na warsztat i przynieś brysztangę
    – Jasne szefie.
  • – Szukam brysztangi, nie wiesz gdzie jest?
    – Leży za falbankiem.