Bogol to lekceważące określenie człowieka bardzo zamożnego.

Definicja – co to znaczy bogol

Bogol to inaczej bogacz, osoba bardzo zamożna. Bogol często jest używane z przekąsem przez osoby, które mogą mu zazdrościć statusu, bądź też, osoba ta wzbogaciła się kosztem innych.


Przykłady użycia określenia bogol

  • – Widziałeś jaką furę kupił sobie ten typ spod czwórki?
    – No co, bogol, handluje nieruchomościami, to ma.
  • – Ale z niego bogol. Skąd on bierze tyle hajsu?
    – Nie wiesz? Ma bogatych starych, po prostu.