Czochra gofra oznacza, że ktoś śmieje się bez opamiętania.

Definicja – co to znaczy czochra gofra

Czochra gofra to zwrot stosowany w sytuacji, gdy ktoś się z czegoś lub z kogoś śmieje.


Przykłady użycia określenia czochra gofra

  • – Z czego tak czochrasz gofra?
    – A nic, po prostu mam dobry humor!
  • – Z czego ona tak czochra gofra?
    – Bo Monika oblała egzamin, nie lubią się szczególnie.