Słowo braga posiada w mowie potocznej dwa różne znaczenia:

1. Braga (Bragga) to styl rapowania oparty na wyrazistym wychwalaniu siebie i swojego stanu materialnego.

2. Braga (bragga/bragging) w języku potocznym jest określeniem stosowanym wobec ludzi nadmiernie komplementujących własną osobę.

Definicja – co to znaczy braga

1. Bragga w mowie potocznej jest słowem wywodzącym się z Afroamerykańskiej kultury hip-hop i oznacza styl rapowania opierający się na wynoszeniu pod niebiosa samego siebie. Początek tej popularnej do dziś konwencji datuje się na 1979 rok, wraz z wypuszczeniem utworu Sugarhill Gang. Przez lata w środowisku czarnoskórych pozycję tej formy umacniał chociażby bokser Muhammad Ali, słynący ze swojej skrajnej pewności siebie. Definicyjnie do świata hip-hopu słowo to wkroczyło z angielskiego brag, znaczącego chełpić się. Natomiast swój charakterystyczny wydźwięk uzyskało dzięki poematowi Edmunda Spensera – Królowa wieszczek. Jednym z bohaterów książki jest człowiek nie znający umiaru w wychwalaniu siebie, zwący się Braggadocchio. Stąd też czasami bragga jest używana zamiennie z braggadacio.
2. Słowo bragga/bragging przeniknęło także do zwykłej młodzieżowej mowy potocznej. Pozwala jednym słowem wskazać na cechę charakteru, którą jest bezrefleksyjny narcyzm, często nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości.


Przykłady użycia słowa braga

  • – Nie mogę słuchać tej piosenki, gość się ciągle przechwala…
    – To styl bragga, to trzeba czuć kolego, klasyczne braggadacio.
  • – Eryk ciągle bragguje ile to nie ma kasy, a wczoraj na imprezie sępił fajki.