Arbait oznacza pracę w języku niemieckim i śląskim.

Definicja – co to znaczy arbait

Arbait to słowo oznaczające po prostu pracę, niezależnie od stopnia jej trudności. Słowo pochodzi z języka niemieckiego, ale na śląsku możemy usłyszeć je bardzo często, z reguły jednak wychodzi ono z ust starszego pokolenia.


Przykłady użycia określenia arbait

  • – Mosz ty jaki arbait gorolu?
    – Jaki gorolu, mów do mnie po polsku, jaki arbait?
  • – Dobra panowie, na mnie już pora, jutro mam arbait na szóstą.
    – A nie możesz sobie wziąć L4? Przecież tak miło się siedzi przy piwku i blanciku.