W więzieniu, używając gwary więziennej mówiąc anielski włos ma się na myśli zwijaną piłkę włosową, która służy do cięcia krat więziennych.