Tu są żaby, ryby to potoczy zwrot, który określa różnorodność rzeczy w danym miejscu.

Definicja – co to znaczy tu są żaby, ryby

Wyrażenie tu są żaby, ryby to dość mało popularny zwrot slangowy. Używamy go do opisania miejsca, w którym znajduje się duża różnorodność rzeczy. Inaczej mówiąc tu jest wszystko!


Przykłady użycia określenia tu są żaby, ryby

  • – O stary tu są żaby, ryby
    – Tak, moja babcia lubi gromadzić rzeczy.
  • – Chcesz się wybrać do tego nowego sklepu?
    – Pewnie! A co chcesz kupić?
    – Nie wiem sama jeszcze, tam są żaby, ryby.