ACAB – skrót pochodzący od anglojęzycznego zwrotu „All Coppers/Cops Are Bastards” oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „wszyscy policjanci to dranie”. Odpowiednik częściej używanego w naszym kraju wulgarnego zwrotu „CHWDP”.

Definicja – co to znaczy ACAB

ACAB, skrót od „All Cops/Coppers Are Bastards” dosłownie przetłumaczyć można jako „Wszyscy gliniarze to bękarty”. Jest to skrót, często używany po prostu jako zwrot, przez osoby będące skonfliktowane z policją, lub zwyczajnie gardzące służbą policyjną. W Polsce często używany jest jako alternatywa dla rodzimego, wulgarnego skrótu „CHWDP” (rozwijanego jako Ch** W D*** Policji). Sformułowanie to zazwyczaj można zaobserwować na murach w formie graffiti, nierzadko w kontekście ruchów kibicowskich, lecz nie tylko. Wielu osadzonych w zakładach karnych tatuuje sobie ACAB aby zamanifestować swą nienawiść do policji.


Przykłady użycia zwrotu ACAB

  • – Słyszałeś, że Janka zawinęła policja po koncercie za awanturowanie się?
    ACAB!
  • Nigdy nie będę miał szacunku do policji! A.C.A.B.!

ACAB – analiza i ciekawostki

Czasami jako alternatywny sposób zapisu stosuje się „1312”, oznaczający kolejność poszczególnych liter w alfabecie: A jako 1 litera alfabetu, B jako 2, C jako 3.
Podczas, gdy geneza zwrotu datowana jest nawet na lata dwudzieste XX wieku, jego największą popularyzację w masowej świadomości przypisuje się brytyjskiemu zespołowi Oi! Punkowemu The 4-Skins, który nagrał piosenkę pod tym tytułem w latach osiemdziesiątych.