Pianie to śmianie się, naśmiewanie się (z kogoś).

Definicja – co to znaczy pianie

Pianie to forma rzeczownikowa semantycznie powiązana z czasownikiem piać. Oznacza czynność śmiania się lub naśmiewania się z kogoś.


Przykłady użycia określenia pianie

  • – Gdy tylko wyszłam na scenę, od razu z widowni zaczęło się pianie.
  • – Jeśli naprawdę zatańczy poloneza z Igorem, cała szkoła będzie mieć z niej pianie.