60na to określenie osoby współpracującej z policją.

Definicja – co to znaczy 60na

Mówi się, że osoba współpracująca z policją z własnej woli, by osiągnąć jakieś korzyści (np. uniknąć poniesienia konsekwencji za swoje czyny) to 60na.


Przykłady użycia określenia 60na

  • – Jakim cudem Mateusz wyszedł z tego cało?
    – Słyszałem, że był 60na.
  • – Kto nas wsypał?
    – Może któryś z chłopaków to 60na?
    – Dowiedz się kto to!