Liczba mnoga od zwrotu „ścieżka” znaczącego to samo co „kreska” – posypany narkotyk w postaci proszku (kokaina lub amfetamina) tworzący podłużną, wąską, łatwą do wciągnięcia porcję, często za pomocą banknotu zwiniętego w rulon, który przykładany jest do nosa. Ścieżek najczęściej sypie się kilka, jedną obok drugiej.