Żyzne nic jest w slangu młodzieżowym określeniem czegoś beznadziejnego.

Definicja – co to znaczy żyzne nic

Sformułowanie żyzne nic jest stosowane w slangu młodzieżowym w znaczeniu: beznadziejny. Zwykle używane jest, gdy przedmiot, sytuacja lub osoba są tak popularne, że stały się kiczowate, a przez to budzą pogardę.


Przykłady użycia określenia żyzne nic

  • – Widziałaś najnowszą kolekcję H&M?
    Żyzne nic.
  • – Mój chłopak kupił sobie nowe BMW.
    Żyzne nic. Pewnie leczy w ten sposób kompleksy.