AFK to skrót od angielskiego „Away From Keyboard”, oznaczającego w wolnym tłumaczeniu „z dala od klawiatury”. Skrót ten stosowany jest w grach komputerowych oraz na internetowych czatach w celu poinformowania innych, że na jakiś czas odchodzi się od komputera.

Definicja – co to znaczy AFK

AFK (ang. Away From Keyboard), oznacza „z dala od klawiatury” i jest szeroko przyjętym w internecie zwrotem służącym do informowania, że ktoś nie znajduje się aktualnie przy komputerze. Na wszelkiego rodzaju czatach i w grach online, użytkownik odchodzący na jakiś czas od komputera informuje o tym pozostałych pisząc AFK, często razem z przybliżonym czasem, oznaczającym za ile powróci. W grach stosuje się ten skrót również do wskazania innym, że ktoś nic nie robi, więc prawdopodobnie nie ma go aktualnie przy komputerze.
Pochodną tego skrótu jest również słowo oznaczające czynność – „afczenie”. Oznacza mniej więcej to samo, a więc bycie online, ale niesiedzenie przy komputerze lub niezwracanie na niego uwagi.


Przykłady użycia zwrotu AFK

  • Sorry, muszę iść afk na kilkanaście minut bo pies nie daje mi spokoju.
  • Nic dziwnego, że przegrywamy ten mecz, skoro w naszej drużynie dwóch gości jest ewidentnie AFK.