Określenie szambelan posiada znaczenie klasyczne oraz slangowe:

1. Historii: wysoko postawiony urzędnik dworski.

2. W języku potocznym żartobliwie o osobie zajmującej się wywozem nieczystości.


Przykłady użycia określenia szambelan

  • – Jak się nazywał szambelan na dworze tego króla?
  • – Cuchniesz jak szambelan po pracy.