Zwijać trampki to określenie posiadające dwa różne znaczenia slangowe:

1. Zwijać trampki to młodzieżowa nazwa pożegnania.

2. Zwijać trampki oznacza uciekać z miejsca, w którym nie chce się przebywać.

Definicja – co to znaczy zwijać trampki

1. Młodzieżowe sformułowanie zwijać trampki stosowane jest w kontekście pożegnania z grupą znajomych lub przyjaciół. Komunikuje się w ten sposób zgromadzonym, że ma się zamiar opuścić spotkanie czy imprezę.
2. Zwrot zwijać trampki stosowany jest również, by zakomunikować, że planuje się natychmiast opuścić miejsce, w którym się obecnie znajduje. Jest to więc obwieszczenie planowanej ucieczki, wymknięcia się.


Przykłady użycia określenia zwijać trampki

  • – Czemu wkładasz kurtkę?
    Zwijam już trampki. Jak nie zdążę przed 23:00, to starzy będą się wściekać.
  • – Ponoć babka z matmy robi wszystkim klasom po kolei niezapowiedziany sprawdzian.
    – No to ja zwijam trampki.