Pulok to inaczej siusiak, pisior, penis.

Definicja – co to znaczy pulok

Pulokiem określa się męskiego siusiaka/ku*asa/penisa.


Przykłady użycia określenia pulok

  • – Widziałaś jego puloka?
    – No wymiata!
  • – Patrz jaki dumny chodzi!
    – Pewnie Magda z jego puloka była zadowolona.