Zwąchać to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Zwąchać oznacza spotkać się z kimś.

2. Zwąchać to także znaleźć coś w efekcie prowadzonego śledztwa.

Definicja – co to znaczy zwąchać

1. Stwierdzenie zwąchać oznacza umówić się z kimś na spotkanie. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o randkę, czy meeting biznesowy. Każda forma wspólnie spędzonego czasu może zostać nazwana zwąchaniem.
2. Zwąchać to również znaleźć coś, zyskać potwierdzenie postawionej tezy w efekcie prowadzonego śledztwa. Poszukiwania mają jednak wówczas charakter amatorski – nie wiążą się z zaangażowaniem profesjonalnych detektywów.


Przykłady użycia określenia zwąchać

  • – Stary, kopę lat! Co porabiasz?
    – A to samo co zawsze. Musimy się zwąchać na piwo.
  • – Kogo Anka znowu przyprowadziła?
    – Daj mi chwilę. Postaram się to zwąchać.