Żuras to potoczne określenie osoby skąpej.

Definicja – co to znaczy żuras

Mianem żurasa młodzież zwykła nazywać osobę wyjątkowo skąpą i chciwą. Nie ma ona w zwyczaju dzielić się z nikim tym, co posiada, nawet wówczas, gdy ma świadomość, że jej wsparcie może polepszyć czyjś los. Tożsame znaczeniowo jest określenie: żyła.


Przykłady użycia określenia żuras

  • – Nie interesuje mnie to czy kasę zgubiłeś, czy ci ukradli. To są moje frytki i sam je zjem.
    – Ale z ciebie żuras
  • – Odwal się od moich browarów!
    – Nie bądź żuras. Jutro ci oddam.