Budiplex to określenie technikum budowlanego.

Definicja – co to znaczy budiplex

Budiplex to potoczne określenie technikum o profilu budowlanym.


Przykłady użycia określenia budiplex

  • – Składasz papiery do ekonomika?
    – Chyba nie, myślę o budiplexie.
  • – Kazik to chyba na informatykę poszedł.
    – No co Ty, w budiplexie jest.