Zrzynać oznacza ściągać od kogoś na sprawdzianie lub egzaminie.

Definicja – co to znaczy zrzynać

Sformułowanie zrzynać odnosi się do kopiowania czyjejś pracy i przedstawiania jej jako własną. Do zrzynania dochodzi najczęściej podczas sprawdzianów i egzaminów, kiedy rozwiązania zadań ściąga się od osób siedzących najbliżej.


Przykłady użycia określenia zrzynać

  • – Jak Ksawery mógł dostać piątkę ze sprawdzianu?
    Zrzynał ode mnie wszystko.
  • – Nic nie umiem na klasówkę.
    Zrzynaj ode mnie. Ja jestem obryty.