Grziby to inne określenie dla stóp.

Definicja – co to znaczy grziby

Grziby to brudne i śmierdzące stopy. Określenie rozpowszechnione przez grupę Masno.


Przykłady użycia określenia grziby

  • – Mógłbyś od czasu do czasu umyć grziby.
    – I do tego zmienić skarpetki.
  • – Co tu tak śmierdzi?
    – Wali brudnymi grzibami.