Żreć gówno to określenie o kilku różnych znaczeniach slangowych:

1. Żreć gówno to zwrot, który ma na celu natychmiastowe ucięcie rozmowy.

2. Żreć gówno to młodzieżowy sposób na odmowę.

3. Żreć gówno służy także wyrażeniu lekceważącego bądź wrogiego stosunku wobec kogoś.

Definicja – co to znaczy żreć gówno

1. Sformułowania żreć gówno młodzież używa w sytuacji, gdy prowadzona rozmowa wydaje się jałowa i nie prowadzi do żadnych konstruktywnych wniosków. Ma na celu zakończenie dyskusji i danie rozmówcy do zrozumienia rozmówcy, że dalsza wymiana zdań pozbawiona jest sensu (do niczego nie prowadzi).
2. Stwierdzenie żreć gówno stosowane jest również jako alternatywa dla popularnego: odwal się. Ma na celu danie rozmówcy do zrozumienia, że nie chce się mieć z nim więcej do czynienia.
3. Żreć gówno to także zwrot, który pozwala wyrazić lekceważenie czy wręcz wrogość wobec drugiej osoby. Daje się wówczas do zrozumienia, że nie ma się ochoty nawiązywać z nią żadnej interakcji. Nierzadko sformułowania tego używają mężczyźni w stosunku do nieatrakcyjnych kobiet, które się do nich nachalnie zalecają.


Przykłady użycia określenia żreć gówno

  • – Nadal nie rozumiem, o co ci chodzi. Wytłumacz mi to jeszcze raz, ale tak ze szczegółami.
    Żryj gówno. Nie ma już dla ciebie dzisiaj czasu.
  • – Dam ci bilety na Marylę Rodowicz, a ty mi na Madonnę, OK?
    Żryj gówno!
  • – Może kochasiu udamy się w ustronne miejsce.
    Żryj gówno pasztecie.