Zorany to określenie o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Zorany oznacza wycieńczony fizycznie po długotrwałym lub intensywnym wysiłku.

2. Zorany to także pokonany w potyczce na argumenty.

Definicja – co to znaczy zorany

1. Zoranym jest ktoś skrajnie zmęczony fizycznie. Może być to efekt ciężkiej pracy wymagającej tężyzny fizycznej albo intensywnego treningu sportowego.
2. Zorany to również osoba, która została pokonana przez oponenta w prowadzonej dyskusji. Jest to skutek dysponowania słabszymi argumentami, ograniczoną wiedzą na dany temat lub trudnością w wyszukiwaniu ciętych ripost.


Przykłady użycia określenia zorany

  • – Grypę masz, że tak słabo wyglądasz?
    – Cały dzień pomagałam matce w porządkach. Jestem zorana.
  • – Ale cię ten koleś zorał.
    – Nie moja wina, że nie potrafię tak szybko ripostować.