Zmućkowany to określenie o dwóch różnych znaczeniach slangowych:

1. Zmućkowany oznacza osobę pozytywnie zakręconą.

2. Zmućkowany to ktoś niepoczytalny.

Definicja – co to znaczy zmućkowany

1. Zmućkowaną młodzież zwykła nazywać osobę, która jest nietypowa, angażuje się w kreatywne, a niekiedy kontrowersyjne projekty, zachowuje się w sposób osobliwy. Zwykle jednak robi przy tym dużo dobrego, np. angażuje się w zbiórki społeczne.
2. Zmućkowany to niekiedy ktoś niepoczytalny. Zachowuje się i wypowiada w sposób budzący wątpliwość co do sprawności działania jego umysłu. Sposób bycia takiej osoby rodzi obawy, ponieważ nie można przewidzieć reakcji kogoś, kto jest zmućkowany.


Przykłady użycia określenia zmućkowany

  • – Marek znowu jakiś performance przygotowuje, żeby zebrać na sierociniec.
    – Ten to jest nieźle zmućkowany.
  • – Ta dziewczyna przed nami jakoś tak dziwnie się porusza.
    – Może jest zmućkowana.