Wena oznacza twórcze natchnienie, przypływ inspiracji.

Definicja – co to znaczy wena

Wena jest uczuciem, które powszechnie spotykane jest u różnej maści artystów, piosenkarzy, pisarzy czy malarzy. Wena oznacza przypływ nagłej, długo oczekiwanej inspiracji, która pozwala natchnąć twórcę.


Przykłady użycia określenia wena

  • – Stary, naszła mnie wena twórcza i dokończyłem dwie kolejne zwrotki.
  • – Jak tam pracę nad książką?
    – Od tygodnia stoją, nie mam kompletnie weny.