Zgrzeszyć oznacza w slangu młodzieżowym masturbację kobiet i mężczyzn.

Definicja – co to znaczy zgrzeszyć

Zgrzeszeniem młodzież nazywa potocznie masturbację zarówno wykonywaną przez mężczyznę, jak i kobietę. Określenie to wpisuje się w ogólny trend rosnącej niechęci do kościoła katolickiego. Zgodnie z jego doktryną onanizowanie się jest grzechem, którego należy się wystrzegać. Młodzież więc celowo podkreśla, że planuje masturbować się, czego księża nie pochwalają.


Przykłady użycia określenia zgrzeszyć

  • – Czemu Anka tak długo jest w toalecie? Zemdliło ją?
    – Może poszła zgrzeszyć.
  • – Byłeś u ojca? Wołał cię.
    – Nie – ukrłem się, żeby zgrzeszyć.