Odwalać się to potocznie nie przeszkadzać komuś.

Definicja – co to znaczy odwalać się

Odwalać się to potoczne określenie, którego używamy, gdy chcemy, aby zostawiano nas w spokoju, odczepiono się od nas. Zarówno formy odwalać się, jak i odwalić się są poprawne.


Przykłady użycia określenia odwalać się

  • – I co, Kamil wciąż do ciebie pisze?
    – Nie. Powiedziałam mu, żeby się ode mnie odwalił!
    – I dobrze!
  • – O, jaki masz śmieszny długopis, mogę zobaczyć na chwilę?
    Odwal się!