Zerwany gwint oznacza inicjację seksualną.

Definicja – co to znaczy zerwany gwint

Zerwany gwint oznacza w mowie potocznej młodzieży rozpoczęcie współżycia płciowego przez kobietę lub mężczyznę, czyli inicjację seksualną. Jest to ważny etap w rozwoju sfery emocjonalnej człowieka, dlatego przyrównuje się go do zerwania gwintu, co stanowi brak możliwości powrotu do tego, co było dawniej – dziewictwa lub prawictwa.


Przykłady użycia określenia zerwany gwint

  • – Czemu Anka jest taka przygnębiona?
    – Rozpacza nad zerwanym gwintem.
  • – Jesteś pewna, że chcesz to zrobić, akurat z nim?
    – Daj spokój. Zerwany gwint to jeszcze nic strasznego. Nie róbmy sensacji.