Utąg w mowie potocznej oznacza osobę mało inteligentną i nieporadną.

Definicja – co to znaczy utąg

Słowo utąg funkcjonuje w słowniku slangu młodzieżowego, jako określenie osoby o bardzo niskiej inteligencji, nieumiejącej zachować się odpowiednio do swojego wieku i towarzystwa, w którym przebywa.


Przykłady użycia określenia utąg

  • – Możesz poprosić swojego brata o to, by przestał robić durne miny? Wstyd mi przynosi przed gośćmi.
    – Nie mam zamiaru gadać z tym utągiem.
  • – Wyjrzyj przez okno. Jakaś kolesiówa robi kupę na trawniku.
    – Co za utąg.