Zbastuj to słówko o dwóch różnych znaczeniach potocznych:

1. Zbastuj jest formą polecenia bądź sugestii, by przestać zachowywać się w sposób daleki od akceptowanego lub skończyć wykonywać określone czynności.

2. Zbastuj to zalecenie ograniczenia nerwów i stresów.

Definicja – co to znaczy zbastuj

1. Polecenie zbastuj wydawane jest, by nakłonić kogoś do zaprzestania zachowywania się w sposób budzący sprzeciw lub wykonywania określonych czynności. Znaczenie tego słowa wywodzi się od włoskiego basta, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza: wystarczy.
2. Zwrot zbastuj kierowany jest także do osób, które nadmiernie się czymś denerwują. Ma wówczas na celu zasugerowanie opanowania nerwów.


Przykłady użycia określenia zbastuj

  • – Czemu on się umawia z moją siostrą? Nawet nie zapytał o zgodę.
    Zbastuj To nie jest twoja sprawa.
  • – A co, jeśli nie zdam matury?
    Zbastuj. Świat się na tym nie kończy.