Z dyni to określenie o kilku różnych znaczeniach potocznych:

1. Z dyni jest określeniem odnoszącym się do ciosu zadanego głową.

2. Z dyni jest sformułowaniem stosowanym w sytuacji, gdy udało się rozwiązać jakiś problem.

Definicja – co to znaczy z dyni

1. Z dyni jest zwrotem stosowanym do nazwania ciosu zadanego oponentowi głową. Najczęściej wymierza się go w klatkę piersiową lub czoło. Sformułowanie to jest tożsame znaczeniowo z: z baniaka, z bani.
2. Z dyni to młodzieżowy zwrot, który stosowany jest w sytuacji, gdy uda się pozbyć kłopotu lub rozwiązać problem.


Przykłady użycia określenia z dyni

  • – Nie przesiądę się. Pierwszy tu byłem.
    – Spadaj albo z dyni dostaniesz.
  • – Starzy kupili nam kanapę do nowego mieszkania.
    – No i masz z dyni jeden wydatek.