Z liścia oznacza uderzenie kogoś w twarz otwartą dłonią.

Definicja – co to znaczy z liścia

Określenie z liścia oznacza uderzenia kogoś w twarz otwartą dłonią. Zwykle towarzyszy temu głośne plaśnięcie. Najczęściej sformułowania tego używa się, by zagrozić oponentowi, choć zdarza się, że ma na celu zmobilizowanie kogoś do działania – wówczas nie zapowiada użycia przemocy fizycznej. Tożsame znaczeniowo jest sformułowanie: z plaskacza.


Przykłady użycia określenia z liścia

  • – I jak skończyła się rozmowa z Anką?
    – Dostałem z liścia.
  • – Odpuszczam ten egzamin. Mam dosyć.
    – Zakuwaj, albo dostaniesz z liścia! Jeszcze tylko dwa dni.